Case study

BIM Execution Plan (BEP) Creation

Archiverse.io is characterized by a customized approach to BIM implementation planning (BEP), which is meticulously developed for each project. Our strategy is based on tailoring the BEP to the employer’s specific information requirements (EIR) of the project. Recognizing that not every project requires the same level of detail, we prioritize project objectives to avoid unnecessary complications and save valuable time.
Our BEP development emphasizes basic guidelines, avoiding excessive modeling and preventing the embedding of excess information that may go unused. Starannie ustalamy odpowiedni poziom szczegółowości i wymiary BIM wymagane dla każdego projektu, zapewniając precyzję bez zbędnych dodatków. Co więcej, nasz BEP zawiera przydatne wytyczne, które zwiększają efektywność modelowania, procesów kontroli i ogólnego zarządzania projektem. Archiverse.io’s commitment is to provide a personalized, streamlined BIM implementation plan that seamlessly adapts to the unique needs and goals of each project.

Benefits for your business!

See the benefits of our services!
Archiverse.io excels at creating customized BIM implementation plans (BEPs) that are precisely tailored to the unique requirements of each project. By tailoring BEPs to an employer’s specific information requirements (EIR), we ensure that our clients receive a strategic “roadmap” for their project that focuses on their goals. This tailored precision not only increases efficiency, but also prevents unnecessary complications, saving valuable time and resources.
One of the key advantages of choosing Archiverse.io for BEP development is our commitment to include only the necessary guidelines. We understand that not all projects require the same elements, and our approach is to establish guidelines that are strategically selected to streamline the modeling, checking and management processes without unnecessary overhead. This provides a streamlined workflow, preventing over-modeling and embedding excess information, ultimately contributing to more efficient and cost-effective project delivery.

Gotowy na uwolnienie mocy skanowania 3D?

Skontaktuj się z nami!

Umów się na konsultację i zobacz jak skanning 3D może przekształcić Twój przepływ pracy.

Nie przegap okazji, aby zaoszczędzić czas, obniżyć koszty i usprawnić współpracę.